DEVELOP

PAKETTI: PK-yritysten vientiklinikka


Konkreettisia neuvoja ja esimerkkejä pk-yrityksille muokattavissa olevalla ohjelmarungolla.

Kesto: koulutusosio klo 8.30-11.00 ja yrityskohtaiset tapaamiset klo 11.00-16.00

Paikka: tilaajan alueella


TILAISUUDEN OHJELMA:

08.30-11.00 Vientiklinikka -tilaisuus, yritysten yhteinen osuus

Konkreettisia neuvoja ja esimerkkejä yrityksille:

 • Kansainvälisten markkinoiden ja talouden ajankohtaiset asiat ja erityispiirteet
 • Kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuudet ja haasteet
 • Potentiaalisen kohdemarkkinan ja segmentin valinta
  • Nostona muutamien talousalueiden liiketoimintamahdollisuuksia, esim. Pohjoismaat, Venäjä ja Keski-Aasian maat, Valko-Venäjä, Iran
 • Vientikaupan aloittamisen aakkoset yleisesti

11.00 alkaen Yrityskohtaiset sparraustapaamiset

 • Yritysten lähtötilanteen kartoitus ja kehittämistarpeet
  • yrityksen kansainvälistymisvalmiudet, osaaminen, resursointi
 • Yrityksen kansainvälisten kilpailuetujen kirkastaminen
 • Yrityksen tavoitteiden kirkastaminen kansainvälisen kaupan suhteen
 • Tiivistetyn kansainvälistymisen toimintasuunnitelman/kehittämispolun laatiminen
 • Rahoitusinstrumentit yrityksen kansainvälistymiseen
 • Vinkit potentiaalisista asiakkaista ja yhteistyökumppaneista

HINNOITTELU

Hinta koulutusosiolle 1250 euroa (0%).

Hinta sisältää tila- ja tarjoilukustannuksia lukuun ottamatta kaikki kustannukset tilaajan alueella tarjottavaan asiantuntijapalveluun (ml. matkat ja kilometrikorvaukset, päivärahat, koulutusmateriaalit). Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva Suomen lainsäädännön mukainen arvonlisävero.

Meiltä myös sparrausohjelmat yritysryhmille, yritysryhmien vientiprojektit ja yrityskohtaiset kansainvälistymispalvelut.