DEVELOP

Kehitämme yritysten ja eri yrityskehittäjäorganisaatioiden kansainvälistymisvalmiuksien ja käytännön liiketoimintaa eri valmennus- ja koulutustilaisuuksien kautta. Koulutusten ja tilaisuuksien runko rakennetaan tilaajan tarpeiden mukaan ennen kaikkea käytännönläheistä ja ajankohtaista asiantuntijatietoa tuoden. Ota yhteyttä alta!


 

ELYn konsultointipalvelu

 

Export Maker on valittu ELY:n yhteistyökumppaniksi ja asiantuntijaksi uudelle puitesopimuskaudelle 19.3.2018 alkaen. Tarjoamme analyysi- ja liiketoiminnan kehittämispalveluita yrityksen kansainvälistyminen edellä.

Analyysi-palvelu

Analyysi-palvelussa arvioidaan yrityksen liiketoiminnan nykytila ja laaditaan käytännönläheinen kehittämissuunnitelma liiketoiminnan kehittämiseksi. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yritys ja asiantuntijamme kartoittavat yrityksen liiketoiminnan osa-alueet suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin: toimintaympäristö, asiakkaat, kilpailijat, palvelu/tuote, markkinointi, jakelukanavat, talous, henkilöstö, tuotanto, johto ja verkostot.

Analyysi-palvelun tuettu hinta on 220€ / pv (+alv.)

Konsultointi-palvelu

Konsultointi-palvelussa yrityksemme asiantuntijat räätälöivät yrityksen kasvun tarpeisiin parhaiten sopivat käytännönläheiset kehittämistoimenpiteet kasvun ja uudistamisen- sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien -teemoista.

Palvelun tarkoituksena on luoda yritykselle ymmärrys kasvustrategiasta, asiakkaista ja markkinoista, ja tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Konsultointi-palvelun tuettu hinta on 300€ / pv (+alv.)

Lue lisää palveluista ELY:n sivulta!

Valmennusohjelmat yksittäiselle yritykselle, yritysryhmille tai yrityskehittäjille

Valmennusohjelman runko räätälöidään yhdessä tilaajan kanssa perustuen yritysryhmän tarpeisiin ja odotuksiin huomioiden yritysten edustamien toimialojen erityispiirteet. Teemat käsitellään yritysnäkökulmasta ja konkreettisin esimerkein. Yhteisosioiden lisäksi, ohjelmaan voidaan sisällyttää tarpeellinen määrä yrityskohtaista sparrausta. Valmennusohjelma toteutetaan vuorovaikutteisena, seminaarimuotoisena, valmennuksena keskusteluun ja workshop-työskentelyyn painottuen.

Päämäärä:

  • Perehdyttäminen kansainväliseen liiketoimintaan
  • Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen
  • Kansainvälisen liiketoiminnan ensi askeleet

Kansainvälisen kaupan tilaisuudet

Kansainvälisen kaupan teematilaisuudet ja asiantuntijapuheenvuorot rakennetaan kattamaan keskeisimmät kansainvälisen liiketoiminnan osa-alueet ajankohtaista tietoa tuoden – tarvittaessa eri markkina-aluepainotuksilla.

PAKETTI: PK-yritysten vientiklinikka

Päämäärä:

  • Yritysten ja eri yrityskehittäjäorganisaatioiden kansainvälistymisvalmiuksien ja käytännön liiketoiminnan kehittäminen ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoa tuoden.

Lue lisää

Tarvitseeko yrityksesi kansainvälisen kaupan valmennusta tai haluatko meidät puhujaksi kansainvälisen liiketoiminnan tilaisuuteen? Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai suoraan 045 106 9998 / ilkka.hartikainen@exportmaker.fi.