ENTRY

Kartoitamme puolestasi markkinat ja etsimme toiminnallesi sopivat kumppanit, olivatpa ne sitten loppuasiakkaita tai jälleenmyyjiä. Palvelumme sopivat sekä yksittäisille yrityksille että yritysryhmille. Ota yhteyttä alta!


 

Uuden markkinan avaaminen: markkinatutkimus

Käytännönläheinen helppo aloitus uusille markkinoille. Tuomme yritykseesi tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten kohdemarkkinan liiketoimintapotentiaalista tuotteiden/palveluiden näkökulmasta kattavalla ja käytännönläheisellä tavalla. Kokonaisuus on räätälöitävissä täysin yrityksen tarpeiden mukaan, eli tehtävistä on mahdollista valita yritykselle relevanteimmat osatekijät. 

Tehtävät:

 • Markkinatilanne nyt ja kehityssuuntaukset – minne markkinat ovat menossa?
  • Yrityksen toimialan näkökulmasta
  • Liiketoimintapotentiaali yrityksellesi (riskit vs. mahdollisuudet)
 • Hintarakenne
  • Onko tuotteiden tai palveluiden hinta markkinoille sopiva? Onko hinnoittelua optimoitava?
 • Asiakassegmentit
  • Ostologiikan tai -prosessin selvittäminen: kuka on ostaja ja mitä kautta hankinta tapahtuu?
  • Potentiaalisimmat asiakassegmentit yrityksellesi
  • Mitä ja minkälaisia tuotteita tai palveluita asiakkaat suosivat?
 • Kilpailutilanne
  • Paikallisesti ja kansainvälisesti
  • Yrityksesi asemoituminen kilpailijoihin nähden
 • Vaatimukset tuotetta tai palvelua kohtaan
  • Asiakassegmenttien vaatimukset
  • Edustajien/jakelijoiden/kumppaneiden vaatimukset
  • Paikallisen lainsäädännön vaatimukset (esim. sertifikaatit, luvat jne.)
 • Tulisiko yrityksen kansainvälistyä tai investoida kohdemarkkinoille?
  • Konkreettiset ehdotukset jatkotoimenpiteistä

Asiakas- ja kumppanihaku

Etsimme potentiaalisimmat kumppanit tai asiakkaat kohdemarkkinoilta ja pohjustamme tapaamiset näiden kanssa. Näin kasvatamme yrityksen myyntiä nopeasti valitulla kohdemarkkinalla.

Tehtävät:

 • Kaupallisten kumppanien tai asiakkaiden etsintä, raportointi ja neuvotteluiden pohjustaminen erikseen sovittavan lähestymistavan mukaisesti
 • Kumppanin kriteerien määrittäminen yhdessä asiakkaan kanssa
 • Maakohtainen pitkä listaus, joka karsitaan kriteerien ja taustojen perusteella lyhyeen listaukseen (3-5kpl), joiden kanssa sovitaan tapaamiset
 • Listauksiin kerättävät tiedot määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa

Haluatko etsiä toiminnallesi sopivat asiakkaat tai kumppanit, tai avata kokonaan uuden markkinan? Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai suoraan 045 106 9998 / ilkka.hartikainen@exportmaker.fi.