fbpx

Blogi

Asiakastarina: Medanets Oy – markkinatutkimus Benelux-maihin

Medanets Oy on vuonna 2004 perustettu terveydenhuollon mobiiliratkaisuiden ammattilainen. Yritys tuottaa palveluita hoitohenkilökunnan käyttöön, ja toimii aktiivisesti Suomessa ja Ruotsissa, tavoitellen kasvua myös muualta Euroopasta. Yritys on kehittänyt mobiilisovelluksen, joka helpottaa hoitohenkilökunnan jokapäiväistä arkea. Yhteistyö Export Maker Oy:n kanssa alkoi syksyllä 2018 ja tavoitteena oli markkinatutkimus Benelux-alueesta.

Kansainvälistymisen lähtökohdat

Viime vuosien aikana Medanets Oy on vakiintunut yhdeksi terveydenhuollon mobiiliratkaisuiden avaintekijäksi, ja heillä on nykyään Suomessa 15 sairaanhoitopiiriä, sekä liuta perusterveydenhuollon asiakkaita. Myös Ruotsissa asiakkaana on iso sairaanhoitopiiri, johon kuuluu 10 sairaalaa.

Suurimpina haasteena Medanets Oy:n toimitusjohtaja Juha-Matti Ranta näkee toimialan reagointinopeuden.

– Ominaispiirteenä tällä toimialalla näkyy asioiden etenemisen hitaus, Ranta kertoo. Etenkin terveydenhuoltoalalla toimiville yrityksille alkuvaiheen haasteena on se, että pilottiasiakkaita kyllä löytyy, mutta tuotteen saaminen päivittäiseen käyttöön on vaikeaa. Uuden teknologisen ratkaisun hankkiminen ensimmäisenä ilman varsinaisia referenssejä vaatii asiakkaalta paljon rohkeutta.

Medanets Oy alkoi satsaamaan kansainväliseen kauppaan 2015 vuoden lopussa saatuaan Suomessa yliopistollisia sairaaloita asiakkaakseen. Ruotsiin Medanets Oy sai suuren asiakkuuden, joka avasi monta ovea.

– Ruotsin sairaanhoitopiirin asiakkuus poiki kumppanuuden globaalin toimijan kanssa, jonka vuoksi meitä alkoi kiinnostamaan uudet markkinat sekä myös Export Maker Oy:n palvelut, toimitusjohtaja Juha-Matti Ranta kertoo.

Markkinatutkimuksen lisäksi Export Maker Oy:n tuli toimittaa raportti kohdemarkkinan potilastietojärjestelmistä, olemassa olevista mobiiliratkaisuista sekä mahdollisesta kilpailusta.

Markkinatutkimus Benelux-maihin, Medanets Oy

Kuva: Medanets Oy

Erityisen toimialan erityiset tarpeet

– Yrityksemme toimintaan liittyy spesialiteetteja, joita ei suurimmalla osalla yrityksistä ole. Palvelumme ovat täysin käyttökelvottomia, jolleivat ne integroidu asiakkaan potilastietojärjestelmään, joten oli ensiarvoisen tärkeää, että Export Maker Oy:n selvityksessä tuli ilmi juuri asiakkaan potilastietojärjestelmät, Ranta jatkaa.

Työn tulos oli asiakkaan tarpeen mukainen ja laadukas. Kokemusta Medanets Oy:llä markkinatutkimusten teettämisestä on muiltakin toimijoilta ja tavoitteena oli löytää paras kumppani.

– Olemme teettäneet markkinatutkimuksia monella eri toimijalla ja meillä on hyviä ja huonoja kokemuksia, mutta Export Maker Oy:n kanssa teemme todennäköisesti jatkossakin yhteistyötä, Ranta pohtii.

Yhteistyö kantoi hedelmää

Yhteistyö ja viestintä Export Maker Oy:n kanssa hoitui Rannan mukaan hyvin, suurimmaksi osaksi sähköisesti.

– Ennen lopullista versiota kummatkin tahot olivat yhteydessä keskenään, ja lopputuloksesta saatiin yhdessä sopiva, eikä mitään jäänyt hampaankoloon, Ranta toteaa.

Export Maker Oy:n työn tulos oli se mitä Medanets Oy toivoi: markkinatutkimus Benelux-maihin oli tarkasti ja ajankohtaisesti tehty vastaamaan juuri Medanets Oy:n tarvetta.

– Yrityksemme yksityiskohtaiset tarpeet olivat markkinatutkimuksen A ja O. Ilman niitä tutkimus olisi ollut Medanets Oy:llä turha, Juha-Matti Ranta kertoo.

Juha-Matti Ranta suosittelee Export Maker Oy:n palveluita yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälistymisestä niille alueille, joissa Export Maker Oy:llä on kontakteja. Export Maker Oy toimii monipuolisesti Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä, Keski-Euroopassa sekä Lähi-Idässä.


Haastattelun toteutti Joona Koivisto.

Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Asiakastarina: Vuomet Oy – uusia asiakkaita idästä

Vuomet Oy - jälleenmyyjiä Venäjältä
Kuva: Vuomet Oy

Vuomet Oy on Keski-Suomessa Petäjävedellä sijaitseva, vuonna 2000 perustettu konepaja, joka on erikoistunut korkealaatuisten tienhoitolaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Vuomet Oy myy omalla VUOMET -tuotemerkillään mm. erilaisia lumiauroja ja tiehöyliä niin kotimaahan että ulkomaille. Export Maker auttoi yritystä etsimään jälleenmyyjiä Venäjältä.

Konkreettinen apu vienninedistämiseen

Vuomet Oy:llä on ollut kokemusta kansainvälisestä kaupasta jo noin kymmenen vuoden ajalta. Aluksi kansainvälistymisen askeleet olivat pienempiä, mutta nykyään kansainvälistyminen on kehittynyt yhdeksi yrityksen liiketoiminnan peruspilareista.

Vuomet Oy:n myyntisihteeri Sini Vuoksenrannan mukaan tulevaisuudessa yritys aikoo panostaa yhä enemmän enemmän kansainväliseen kauppaan ja laajentumiseen Suomen ulkopuolelle.

Export Maker Oy tuli Vuometille tutuksi yritystilaisuudessa, josta yhteistyö lähti liikkeelle.

–      Yhteydenotto Export Makeriin tuntui tarpeen tullen helpolta ja luontevalta, koska heillä oli tarjota juuri sitä asiantuntemusta, mitä me tarvitsimme, Vuoksenranta avaa.

Export Maker Oy:n apu Vuometin tarpeeseen Venäjän kontaktien luomisessa, sekä asiantuntevien neuvojen antamisessa. 

–       Export Maker auttoi yritystämme taustoittamaan potentiaalisia asiakkaita uusilla markkinoilla. Pietarin toimisto auttoi yhteydenpidossa venäläisen jälleenmyyjäasiakkaan kanssa, sekä antoi yksityiskohtaisia ohjeita toimintatavoista. Export Makerin edustaja oli myös mukana, kun venäläisasiakkaat vierailivat tehtaallamme, Vuoksenranta kuvailee.

”Meillä on nyt hyvät mahdollisuudet kehittää kansainvälistä yhteistyötä eteenpäin”

Export Maker Oy:n konkreettinen apu oli Vuomet Oy:lle hyödyllistä ja tulokset selkeitä. Myyntisihteeri Sini Vuoksenranta kokee, että Vuomet Oy:n tietopohja mahdollisuuksistamme uusilla markkinoilla vahvistui ja yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa jatkettu.

Vuomet Oy / VRG-tiehöylä - jälleenmyyjiä Venäjältä
Kuva: Vuomet Oy / VRG-tiehöylä

–       On sitä samalla kauppaakin tehty ja meillä on nyt hyvät mahdollisuudet kehittää kansainvälistä yhteistyötä eteenpäin, Vuoksenranta kuittaa.

Vuoksenrannan mukaan Export Makerin toimintatavat olivat selkeitä, toiminta nopeaa ja asiat hoidettiin loppuun asti.

Yhteydenpito projektin aikana oli luontevaa ja mutkatonta: tiesimme, kuka asiaamme hoitaa ja kehen olla yhteydessä.

–       Export Makerin henkilöt olivat asiantuntevia, mukavia, toimeliaita ja kiinnostuneita asiakkaan tilanteesta, Vuoksenranta kuvailee.

Vuoksenranta kertoo, että Vuomet Oy:n tilanteessa yrityksen kannatti käyttää Export Makerin palveluita, koska Vuometilta puuttui aikaa, kontakteja sekä kokemusta uuden markkina-alueen toimintatavoista.

–       Monien asioiden selvittäminen itse olisi ollut haastavaa ja vienyt paljon aikaa, Vuoksenranta selittää.

 Onnistunut lopputulos

Lopputulos miellytti Vuometia: heillä on nyt selkeät suunnitelmat Venäjän viennin kehittämisen suhteen, sekä he tietävät, mistä saavat luotettavia neuvoja tarvittaessa.

–       Yllätyimme tehokkuudesta, jolla asiat etenivät Export Makerin toimesta. Olimme erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun, Vuoksenranta kertoo.

Vuomet Oy suosittelee Export Maker Oy:n palveluita yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälistymisestä, tai tarvitsevat asiantuntevaa taustatukea kansainvälisen toimintansa kehittämiseen.


Haastattelun toteutti Joona Koivisto.

Vuomet Oy

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Asiakastarina: Treston Oy – lisävauhtia kokeneelle vientiyritykselle

Treston Oy / kokeneelle vientiyritykselle
Kuva: Treston Oy

Treston Oy on tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan viettävä, vuonna 1969 perustettu teollisuuskalusteita valmistava yritys. Yritys tunnetaan teknisten ja ammattilaistilojen kalustajana, jonka pääpainona on työpisteet erialojen ammattilaisille. Yrityksellä on vahvat juuret kalustamisen alalla niin Suomessa kuin ulkomailla.

Vientiä heti lähtökuopista lähtien.

Treston Oy:n kansainvälinen liiketoiminta alkoi heti yrityksen perustamisesta ja jo 70-luvulla vientitoiminta oli laajaa. Treston perusti ensimmäiset tytäryhtiöt Eurooppaan jo 40 vuotta sitten ja on laajentanut jakelijaketjuaan vuosi vuodelta. Nykyään Trestonilla on tytäryhtiöitä Euroopassa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa, ja noin 70% yrityksen tuotteista menee vientiin. Jälleenmyyjiä Trestonilla on globaalisti.

–       Tämän alan markkinat ovat melko pienet kansallisesti, joten menestyäkseen on liiketoiminnan oltava kansainvälistä, Treston Oy:n Senior Advisor Heikki Härmälä selittää.

Treston Oy:llä on ollut vientiä Venäjälle jo kymmeniä vuosia, mutta noin viisi vuotta sitten tuli ajankohtaiseksi uuden tytäryhtiön perustaminen Venäjälle. Perustamisen jälkeen viennissä oli ongelmia muun muassa ruplan romahtamisen vuoksi, Härmälä kertaa.

–       Noin vuosi sitten rupesimme miettimään: onko jotain keinoja, joilla pääsisimme ottamaan seuraavan askeleen, Härmälä toteaa.

Treston Oy / Concept-työpöytä / kokeneelle vientiyritykselle
Kuva: Treston Oy – Concept-työpöytä

Luottamuksen kautta.

Yhteistyö Export Maker Oy:n kanssa lähti liikkeelle, kun Suomalais-Venäläisen kauppakamarin yhteyksien avulla Export Maker Oy:n nimi tuli tietoomme, Heikki Härmälä kertoo.

–       Päädyimme tekemään yhteistyötä Export Maker Oy:n kanssa, koska välillemme syntyi luottamus melkein kättelyssä.

Trestonin aikaisempien kokemusten perusteella isommat konsulttiyritykset tekevät yleismaailmallisempaa jälkeä, eivätkä kykene räätälöimään työtä asiakkaan mukaan. Härmälän mukaan juuri Export Maker pystyi tekemään kokeneelle vientiyritykselle räätälöidyn kokonaisuuden.

Härmälän mielestä viestintä Export Makerin kanssa oli helppoa ja yksinkertaista.

Export Maker Oy:n asiantuntijat haastattelivat Treston Oy:n Venäjän vientiedustajia, sekä Treston Oy:n Venäjän jälleenmyyjiä. Tämän jälkeen Export Maker valmisti tiedonkeruun pohjalta kolme konsulttipäivää, joiden aiheet olivat suoramyynti, jälleenmyynti ja markkinointi. Näiden päivien pohjalta Export Maker tuotti tiivistetyt havainnot ja suositukset Treston Oy:n vientitoiminnalle.

”Yhteistyö kantoi hedelmää”

Yhteistyön tulos oli haluttu. Konkreettiset vinkit vienninedistämiseen ovat auttaneet Treston Oy:tä toimenpidelistan muodostamisessa. 

–       Suosittelisin Export Maker Oy:n palveluita etenkin Treston Oy:n kokoisille ja pienemmille yrityksille, joille vienti Venäjälle ei ole ennestään tuttua, Härmälä kertoo. On tunnustettava ja tiedettävä, milloin omat eväät loppuvat ja milloin on hyvä hankkia apua, Härmälä jatkaa.

Aluekohtaiset erot viennissä, sekä niiden tunteminen ovat Export Makerin asiantuntemusalaa, ja juuri se on Härmälän mukaan yhteistyön ydin.

–       Yhteistyö Export Maker Oy:n kanssa kantoi hedelmää ja saimme mitä halusimme. Suosittelen Export Makerin palveluita ja käytämme niitä tarpeen tullen uudestaan, Härmälä toteaa.


Haastattelun toteutti Joona Koivisto.

Linkki Trestonin sivuille.

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Asiakastarina: TH Tarmatic Oy – markkinatutkimus Pohjoismaihin

TH Tarmatic Oy – markkinatutkimus Pohjoismaihin

TH Tarmatic Oy on vuonna 2000 perustettu perheyritys, joka palvelee teollisuuslaitoksia ja järjestelmätoimittajia putkiasennuksissa nopeasti, helposti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi TH Tarmatic valmistaa putkistotyökaluja, jotka mahdollistavat uudenlaisia työskentelymenetelmiä asennusten helpottamiseksi. Yritykselle on kertynyt kokemusta erityisesti putkiasennuksesta puu- ja paperiteollisuuden sekä konepajateollisuuden osalta.

Jo ennen yhteistyötä Export Makerin kanssa TH Tarmaticilla oli kokemusta kansainvälisistä markkinoista. TH Tarmatic on esimerkiksi jo pitkään tehnyt putki- ja asennusliiketoimintaa Norjassa

sekä Ruotsissa. Nyt ajatuksena oli kuitenin tutkia, voisiko Tarmaticin putkitaivutinta lähteä viemään Ruotsin ja Norjan markkinoille.

TH Tarmatic Oy:n toimitusjohtaja Juha Huhtala tähdentää, että ulkopuolista apua tarvittiin erityisesti toteuttamaan markkinatutkimus Pohjoismaihin.

– Halusimme selvittää maiden markkinarakenteen ja -koon, paikalliset jälleenmyyjät sekä markkinoiden kilpailutilanteen, sanoo Huhtala.

Markkina-analyysin kautta uusia yhteistyöratkaisuja

Export Maker suoritti TH Tarmaticille kokonaisvaltaisen markkinatutkimuksen Ruotsin ja Norjan markkinoista. Näin yritykselle hahmottui kokonaiskuva markkinoista ja maiden myyntiverkostoista. Projektin edetessä Export Maker kontaktoi mahdollisia jälleenmyyjiä, sekä oli TH Tarmaticin tukena prosessin eri vaiheissa. Tällä hetkellä näyttää sille, että Ruotsin putkentaivutinmarkkinat ovat Norjan markkinoita otollisemmat. Ruotsissa TH Tarmatic aloitti yhteistyön muun muassa Hydromachinen kanssa. Tätä kautta TH Tarmaticin on mahdollista hyödyntää Hydroscand -konsernia, joka tarjoaa Pohjoismaiden laajimman valikoiman letkuja ja liittimiä hydrauliikan sekä teollisuuden aloille. Norjassa neuvottelut ovat yhä käynnissä.

TH Tarmatic valitsi yhteistyökumppanikseen nimenomaan Export Makerin, koska aiemmat yhteistyökokemukset ovat osoittaneet Export Makerin luotettavaksi toimijaksi.

– Export Maker tarjosi hyvää palvelua kohtuulliseen hintaan, toteaa Huhtala.

-Kaiken kaikkiaan olen Export Makerin palveluun erittäin tyytyväinen. Henkilökunnan kanssa asiointi oli helppoa eikä kommunikoinnissa tullut mitään katkoksia. Suosittelen Export Makerin tukipalveluita ehdottomasti kaikille vientitoimintaa harkitseville yrityksille.


Linkki TH Tarmaticin verkkosivuille.

Kansikuva: Photo by tian kuan on Unsplash

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Näistä syistä tulet epäonnistumaan kansainvälisillä markkinoilla

kansainvälisillä markkinoilla

”Viisasta miestä ei tunneta siitä, ettei hän tee virheitä, vaan siitä, ettei hän tee samaa virhettä kahdesti”

– Winston Churchill

Kansainvälinen liiketoiminta ja kansainvälisillä markkinoilla toimiminen vaatii aikaa, perusteellista paneutumista ja resursseja. Se voi olla valtava mahdollisuus, mutta myös suunnaton pettymys, etenkin jos kansainvälistymisprosessia ei tee huolella askel askeleelta edeten.  Pidä huolta, että yrityksesi välttää seuraavat – pahimmassa tapauksessa koko kansainvälistymisprosessin romuttavat – virheet matkalla kansainvälisille markkinoille.

Miksi – mitä – miten

Aluksi on tärkeää tehdä selväksi itselle, mitkä ovat omat motiivit toiminnan laajentamiseen ulkomaille. Sakkaako myynti kotimaassa ja pohdit, mikäli kansainvälisillä markkinoilla tärppäisi? Motiivi voi lähteä liikkeelle halusta (esim. kasvattaa liiketoimintaa), tarpeesta (esim. erottautua kilpailijoista) tai pakosta (kilpailun kiristyttyä). Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että kansainvälistyminen vie aikaa, resursseja ja vaatii pitkää pinnaa. Älä lähde kansainvälisille markkinoille ”siksi koska muutkin”. Tämä tulee näkymään toteutuksessa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – kuuluu suomalainen sananlaskukin. Jos motivaatio on kohdallaan, on seuraavaksi laadittava tarkka suunnitelma tulevasta. Millä tuotteella lähdet uusille markkinoille? Tämä on mietittävä tarkkaan ja pohdittava, onko tuotteella paikkaa kansainvälisillä markkinoilla. On luotava prosessi, jolla on tarkka aikataulu, toimenpiteet sekä tavoitteet. Tämä helpottaa luomaan kokonaiskuvan sekä sitouttaa tekijänsä toimintaan. Lisäksi, selkeillä kansainvälistymissuunnitelmilla on mahdollista hakea julkista avustusta!

”Do your research”

Vaikka tuotteesi menestyisi kotimaassa, se ei takaa menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Jos perehtyminen kohdemarkkinoihin on ollut huolimaton, eikä kohdemaan kulttuurin tuntemusta ole tarpeeksi, erinomainenkin tuote ja markkinointi voi törmätä nopeasti seinään. Asiantuntijuus sekä syvällinen asiaan perehtyminen ovat kaiken avain. Kulttuurierot voivat vaikuttaa pieniltä, mutta niillä on yllättävänkin suuri rooli.

Ongelmaksi on huomattu myös päätöksenteon vaikeus huonon taustatiedon nojalla. Riittämätön kohdemarkkinoiden ymmärrys johtaa siihen, että ei tiedetä mitä pitäisi tehdä ja mihin luottaa. Väärän päätöksen tekeminen kauhistuttaa ja usein myös halvaannuttaa päätöksenteon kokonaan. Tässä vaiheessa ei kuitenkin kannata laittaa päätä puskaan, se voi pilata koko aikaisemmin tehdyn työn.

Money, money, money

Aasinsilta riittämättömästä markkinatiedosta johtaa usein virheelliseen kuluarvioon – useimmiten väärään suuntaan. Yritykset eivät ole valmiita sijoittamaan riittävästi ulkomaille mentäessä. Kansainvälinen liiketoiminta, etenkin sellaisen aloittaminen, vaatii resursseja, joihin ei välttämättä heti saa vastiketta. Projektiin täytyy olla valmis sijoittamaan sekä aikaa että erityisesti rahaa.

Puutteelliset verkostot

Kohdemarkkinat voivat Venäjän tai Kiinan tavoin olla valtavia markkinoita, joissa henkilökohtaiset suhteet ovat kaiken perusta onnistuneessa liiketoiminnassa. Jos ei ole kontakteja, nimeä tai aikaa sijoittaa vuosien työtä verkostojen luontiin, jää monen markkinan todellinen potentiaali hätäisten tunnustelujen varjoon.

Heitä hämäläinen hitaus hiiteen

Maltti ei aina ole valttia. Kansainvälisillä markkinoilla menestyminen vaatii tarkkaavaisuutta ja rohkeaa tilaisuuksiin tarttumista. Jos onni potkaisee vaikkapa yhteyspyynnöllä, ei auta jäädä miettimään kauaksi – maailmalla pitää olla ripeä liikkeissään. Hidas kommunikointi voi olla vastapuolelle hyvinkin turhauttavaa ja vaikka Suomessa perusteellista, joskus hyvin hitaankin puoleista, työtä arvostetaan, löytyy nopeallekin toiminnalle paikkansa. Näin voi välttyä antamasta väärää kuvaa esimerkiksi siitä, ettei projekti kiinnosta.

Summa summarum

Jonkinlaisena yhteenvetona voisi siis sanoa, että monen yrityksen kohtalokkaaksi ongelmaksi muodostuu kokemattomuus, johon ei haluta hankkia tukea. Riskien minimoimiseksi kannattaa siis konsultoida kokeneempia kansainvälisen kaupan konkareita. Liiketoiminta on hektistä ja jokaisella on monta rautaa tulessa. Syvällinen huomio joka suuntaan ei ole mahdollista ja hyvä johtaja osaa delegoida työtä omien voimavarojensa mukaan. Suomalainen ”mää en apua tarvii” –mentaliteetti ei toimi aina.

Todettakoon lopuksi vielä, että yritystoiminnan vieminen uusille markkinoille vaatii valtavasti huomiota ja resursseja. Jo uusien verkostojen luonti käy kokopäivätyöstä, puhumattakaan markkinatutkimuksesta sekä muista töistä. Jos lisäksi kieli ja kulttuuri ovat uusia, uuden markkinan valloitus vaatii ehkä jopa vuosien työtä.

Onneksi nykyään on olemassa kansainvälisen kaupan asiantuntijoita, joiden tiedon, taidon ja yhteyksien avulla on mahdollista välttää pahimmat katastrofit sekä nopeuttaa huomattavasti koko kansainvälistymisprosessia. Loppupeleissä kulutkin muodostuvat pienemmiksi. Ulkopuolisen tahon toteuttamalle yritys- ja kohdemarkkina-analyysille on joskus paikkansa, ennen kuin ryhdytään tuumasta toimeen.

Export Maker helpottaa työtäsi mielellään. Export Maker suorittaa kattavaa markkinointitutkimusta, analysoiden markkinoiden potentiaalia ja mahdollisuuksia nimenomaan sinun yrityksesi tuotteelle. Lisäksi Export Makerin osaava tiimi kulkee vierelläsi jokaisen käytännön haasteen läpi. Asiantuntijoillamme on kokemusta monilta mahdollisuuksien markkinoilta. Export Makerin tuen ja asiantuntijuuden avulla prosessi ei ainoastaan edisty kahta nopeammin vaan se myös onnistuu kahta varmemmin.

Blogin kirjoitti Miila Leisiö

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Asiakastarina: Nikkarien Oy uudelleen Venäjän markkinoille

Venäjän markkinoille

Nikkarien Oy

Nikkarien Oy on Vantaalla toimiva saunatarvikkeiden toimittaja. Yritys on perustettu vuonna 1984 ja vuosien varrella tuotevalikoima on kehittynyt laajaksi sisältäen noin 400 tuotenimikettä. Saunatarvikkeita valmistetaan käyttäen hyväksi useita eri materiaaleja – tuotteita valmistetaan puumateriaaleista, kuparista, ruostumattomasta teräksestä sekä pellavasta. Tämän lisäksi valikoimassa on puisia pienkalusteita sekä takorautaisia takkatuotteita.

Nikkarien Oy on viime vuosina kasvattanut aktiivisesti ulkomaan vientiä ja nykyään vienti muodostaa melko ison osan toiminnasta.

Yritys oli harjoittanut vientiä Venäjän markkinoille aikaisempina vuosina, mutta muutama vuosi sitten kaupankäynti oli hiljentynyt. Nyt Nikkarien Oy:n toimitusjohtaja Arttu Korpela päätti herätellä vanhoja kumppanuuksia. Noin viiden vuoden hiljaiselon jälkeen kaupan käynnistämiseen kaivattiin apua.

Tuulta purjeisiin Venäjän markkinoille

Export Makerin Venäjä –tiimin tehtäväksi tuli löytää yhteys Nikkarien Oy:n entisen yhteistyökumppanin, Venäjällä toimivan tavarataloketju Maxidomin, kanssa. Yhteydenottojen seurauksena tapaaminen saatiin järjestettyä uudelleenneuvotteluja varten.

Nikkarien Oy:n toimitusjohtaja Arttu Korpela suuntasi tapaamiseen Pietariin yhdessä Export Makerin toimitusjohtaja Suvi Metsolan kanssa, joka toimi apuna ja tulkkina tapaamisessa. Tapaaminen sujui menestyksekkäissä merkeissä; Maxidom tilasi Nikkarien Oy:n tuotevalikoimasta noin kymmenenkunta tuotetta myyntiin Venäjän markkinoille. Tulevaisuudessa viennin tuotevalikoiman odotetaan kasvavan.

Vaikkakin Nikkarien Oy on aktiivinen toimija ulkomaan viennissä, ulkopuolista apua ei Arttu Korpelan mukaan ole aikaisemmin käytetty. Nikkarien Oy on tehnyt vientiä itsenäisesti tai yhteistyössä muiden yritysten kanssa vientirenkaan kautta.

– Nyt kuitenkin jo kielimuurin takia ulkopuolinen apu oli tarpeen, toteaa Korpela

Hyvä ja aktiivinen yhteydenpito

Toimitusjohtaja Arttu Korpela kertoo olevansa tyytyväinen sekä lopputulokseen että Export Makerin käytännön toimintaan. Export Maker auttoi alkutaipaleella puhaltamaan tuulta purjeisiin ja aukaisemaan kommunikaatioväylät. Tästä on Arttu Korpelan mukaan hyvä jatkaa viennin laajentamista. Vaikka Nikkarien Oy jatkaa neuvotteluja nyt omin voimin, on mahdollista, että yritys kääntyy Export Makerin puoleen tilanteen kehittyessä ja avuntarpeen lisääntyessä.

– Sen lisäksi, että työ oli asiantuntevaa, oli yhteydenpito hyvää ja henkilöstö Pietarissa aktiivista, kiittelee Korpela.

– Suosittelen Export Makerin palveluita keskisuurille ja pienille yrityksille, joilla ei ole vientimaata koskevaa asiantuntijuutta organisaation sisällä. Export Makerilta saa hyvän ulkopuolisen näkemyksen ja avun viennin kehittämiseen.


Haastattelun ja tekstin toteutti Miila Leisiö

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Asiakastarina: Build Care Oy – Tavoitteena aktiivinen vientitoiminta

Build Care aktiivinen vientitoiminta

Build Care Oy on Turussa vuonna 1990 perustettu suojaaviin pinnoitteisiin erikoistunut yritys. Build Carea voi ylpeydellä tituleerata 100% kotimaiseksi – nykyään Vantaalla toimiva yritys on kokonaan suomalaisessa omistuksessa ja myöskin tuotteiden valmistus tapahtuu Suomessa. Build Carella on valikoimassaan patentoitu, maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ElaProof-vesieristeteknologia. Elastinen ja myrkytön pinnoite suojaa erilaisia materiaaleja ja pidentää rakennusten elinikää vuosikymmenillä. Yhtiö on useana vuonna saanut ”Suomen Vahvimmat Yritykset”-tunnustuksen.

Kohti uusia markkinavaltauksia ja aktiivista vientitoimintaa

Aikaisempina vuosina Build Carella on toimittanut yksittäisiä tilauksia ulkomaille, mutta järjestelmällistä laajaa markkinatutkimusta ei ole vientimarkkinoille aikaisemmin tehty.

Build Caren kehitysstrategiaan kuuluu vientitoiminta ulkomaille. Tässä vaiheessa viennin kehitys keskittyy Euroopan Unionin sisäisille markkinoille. Build Caren toimitusjohtaja Juha Koponen kertoi yrityksen halunneen kartoittaa muutamaa toisistaan poikkeavaa EU-markkinaa ja yhdeksi maista valikoitui Puola. Ulkopuolisen avulle on käyttöä toimittaessa uusilla markkinoilla, jotka ovat sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti kauempana.

Build Caren ja Export Makerin yhteistyö alkoi muutama kuukausi sitten.

Build Care valmistaa suojaavia ElaProof-pinnoitetuotteita. Havainnekuva. Photo by Jack B on Unsplash.

Export Maker aloitti Puolan markkinoiden kartoituksen ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kontaktoinnin. Apua tarvittiin myös kielimuurin ylittämisessä.

– Ensinnä apua kaivattiin tietenkin kielimuurin kanssa. Ilman kielen osaamista suurin osa lähteistä ei ole käytettävissä. Markkinan toimintatapa, kilpailevat tuotteet, toimijat – kaikki vaativat kielen ymmärtämistä. Tärkeää oli lisäksi saada ymmärrys regulaatiopuolesta; laeista, luvista ja muista markkinoilla toimimisen kriittisistä tekijöistä.

Export Makerin tehtäväksi tuli kartoittaa kilpailijat, markkinatoiminta, lupa-asiat ja ottaa selvää muista säädöksistä. Tarkoitus oli luoda Build Carelle kokonaiskuva Puolan markkinoista – kysynnästä, tarjonnasta ja mahdollisesta markkinaraosta.

Kiitosta toiminnan perinpohjaisesta ymmärtämisestä

Export Maker työsti Build Carelle markkinaraportin, jossa oli tietoa Puolan markkinoista, niissä toimimisesta, kilpailijoista sekä kontaktoi muutaman mahdollisen yhteistyökumppanin. Tällä hetkellä, muutaman kuukauden jälkeen ensikontaktista, Build Care jatkaa keskusteluja mahdollisten tulevien yhteistyökumppaneidensa kanssa ja pieniä testitilauksia on jo toimitettu Puolaan.

Vaikka tapaamisia yhteistyökumppaneiden kanssa saatiin järjestettyä vain muutama, toiminnastaan Export Makerin tiimi sai Build Caren toimitusjohtajalta ruusuja. Koponen jäi tyytyväisin mielin jatkamaan vienninedistämistä saaden Export Makerilta hyvän ponnahduslaudan ja tuen uuteen markkina-alueeseen tutustuttaessa.

– Export Makerin asiakaspalvelu oli erityisen hyvää; yhteydenpito pelasi ja työntekijät olivat hyvin tavoitettavissa. Lisäksi Export Makerin todellinen halu ja kiinnostus ymmärtää Build Caren toimintaa perinpohjaisesti oli kiitettävää.

– Export Makerin toiminta oli mallikasta, ja he tekivät sen mitä lupasivat. Suosittelen Export Makerin palveluita käytettäväksi yrityksille, jotka tuntevat omat kilpailutekijänsä Suomessa ja ovat valmiita uusien markkinoiden kartoitukseen.

Haastattelun toteutti Miila Leisiö. 


Haluatko lähteä toteuttamaan markkinatutkimuksen potentiaaliselle markkinalle?

Jätä yhteydenottopyyntö

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Löydät muut referenssicasemme täältä.

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Localization in Russia

In 2017, the export value of goods European Union took to Russia was 82bn dollars. Thus, there is a bigLocalization in Russia amount of European companies operating with and in Russia. At the same time, Russia is making an accent on the locally produced goods. Many economic sectors have received a target from the government to import phase-out of certain products in the next few decades. This initiative is forcing foreign manufacturers to establish local production in Russia as well as to compete with Russian producers.

Russian business environment isn´t known as the most welcoming and for many, entering Russian markets seems like too big of a risk to take. No doubt, business in Russia requires good nerves but then again, most of the countries with big opportunities do. Also, there are many changes made towards more attractive operating environment. In an example, tax administrations, legislation for the legal entities and the customs process have been simplified.  Thus, it might be good time to update the old view of unwelcoming and complicated business environment of Russia.

At the time being export to Russia has been the most preferred option among European companies. In addition to the Russian preference to local production there are other cons to it as well like foreign exchange market which can be rather volatile. Additionally, the exporting company will have to compete with other much cheaper brands. Currently Chinese brands have increased their attractiveness recently as the purchasing power of Russian people has decreased. Despite of the favorable atmosphere, localization is not a bed of roses either. There is a risk of unstable economy and purchasing power, there are sanctions that are hindering the overall business and on also Russian business and industrial environment need some severe modernization. This can also be an asset for the foreign company with modern know-how.

There are multiple advantages companies can gain by localizing the production. Due to the ruble devaluation, the entry cost is low and through Russia it is possible to enter new markets, such as Eurasia. Also, localizing company is getting special support from the Russian federation. Not to mention the advantage of the local human capital resource.

Pros of the localization:

 • Low entry cost because of the national currency devaluation
 • Export opportunities to new areas, such as Eurasia
 • The support and incentives for localization from the Russian government
 • Opportunity to develop supplier base
 • Local human capital resource
 • Low operational cost
 • Opportunity to become first in one´s own niche

Cons of the localization:

 • Unstable economy and purchasing power
 • Sanctions
 • Price volatility due to the currency exchange rate fluctuations
 • Local suppliers need modernization

 

Special Economic Zone (SEZ) is a concept designed by the Russian Ministry for the economic development. It is an attempt of Russian government to attract foreign businesses to localize their production. There are 25 special economic zones with 660 companies and 25 000 work places in Russia. Because of the special economic status of SEZ, it provides company with the significant financial benefits and makes the whole localization process a lot easier. For example, by localizing the production in SEZ area, company acquires significant fiscal gains with the lower tax rate. Additionally, these zones are custom-free, which means no import duties or taxes. The land of the SEZ areas is cheap and the company gets one-window approach for dealing with the formalities. Also, there will be no minimum investment problem. Most importantly, the government of Russian federation has promised fixed rules in all SEZ territories till the year 2054.

Other attractive option for foreign company planning to localize in Russia – is an Industrial park. Industrial park is a good option to localize for the company, who doesn´t want to waste time in the construction of the production facilities. There are several good examples of companies that already implemented successful localization process. For instance, the Finnish paint manufacturing company Teknos has already localized its production in Maryino Industrial Park which is located in Petrodvorets district in St. Petersburg. Maryino Industrial Park provides a great investment opportunity for the foreign firms. It is created for localization of foreign enterprises and it provides ready-made facilities. This makes the localization project much easier. It is also possible to tailor the facilities according to the customer needs. Overall size of the park is 180 ha and the sizes of plots varies starting from the 0,5ha.

What comes to trafficking, Maryino park is situated very conveniently. It is situated in 20 minutes ride from the Pulkovo International Airport as well as from the Bronka seaport. It takes 3 minutes to get to the ring road which allows cargo-transport access to all arteries including those heading to Moscow and Finland. Maryino Industrial Park is partnering, among others, with the management company VTB Development, the engineering company Capital-Energo LLC, and with the VTB Bank (PJSC). The project is also supported by the St. Petersburg City Government.

For Teknos, the localization decision seemed to be benefitting. After the localization, Teknos increased its sales volume by 7 % (liters) and in 2017 it aimed to increase its yearly sales by 10%. In addition to Teknos, Maryino Industrial Park has already attracted companies Dipo, Admiral and Sarstedt.

One can thus conclude that there are plenty of opportunities to operate in Russia and each way has its pros and cons. The best operational mode must be selected according to situation and goals of each specific company. If you are interested in entering Russia but not sure which operational mode would be the most suitable, the team of Export Maker is happy to consult you. Export Maker has been taking companies of different fields to Russia and assisted them in choosing the right formula for the successful market entry.

Localization in Russia

References:
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sinnikkyys-palkitsee-suomalaisia—tuotanto-venajalla-elpyy/gUY9m6h8

https://schneider-group.com/wp-content/uploads/2017/03/SCHNEIDER_GROUP_understanding-localization-in-russia.pdf

Written by Miila Leisiö

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Finland Gained Good Reputation Playing a Host for the World´s Two Great Powers

Playing a Host for the World´s Two Great Powers

The main news of last week is unclear to no one – meeting of two big leaders in Finland has been the headline of every newspaper. The world awaited president Trump and president Putin to meet with high hopes. For the sake of security and stability of our lives it is extremely important to have big leaders at the same table. There are several opinions whether the meeting between president Putin and president Trump was a success or not. However, one can safely say that for Finland this meeting was a success. It has been viewed that these couple of days were certainly a PR win: In a punctual Finnish way, everything was well organized and on time (at least everything that was dependent on the host country).

Even though the focus was undoubtedly on president Putin and president Trump, Finland got several positive remarks for its organizing skills. On the president breakfast, which was held between Mr. Trump and the president of Finland Mr. Niinistö, Mr. Trump was highly appreciating the “fantastic” hospitality Finland was showing. This meeting definitely did strengthen Finland´s public appearance of a trustworthy international summit organizer.

Finland Playing a Host for the World´s Two Great Powers

Photo: Корреспондент.net

After the information about the arrangement of the meeting in Finland was announced there have been debates on why Finland was chosen as the meeting place. Even though at the current moment we can not come up with any definite answer (surely, we can read the answer from the future biographies of today´s leaders), we can highlight at least three important reasons that definitely had an impact. Firstly, the geography of Finland played a big role. The last football game was held in Moscow just the evening before the big meeting and it was important that the meeting would take place somewhere relatively close to Moscow so that president Putin would be able to attend the meeting. Also, as president Trump was attending the NATO summit and visiting the UK, it was practical to arrange the meeting in Europe. Secondly, the history of Finland hosting high-level meetings played a big role. Meeting on 16th of July was already sixth of its kind. Finland has been the meeting place for Russia´s (and the former Soviet Union) and USA´s leaders six successful times before. Third reason could be the skilled foreign policy of Finnish president Niinistö, which has maintained good relations with both parties of the summit – Russia and USA. To sum it up, Finland in average provides a calm and coherent atmosphere for stormy meetings and as it is not in the center of the world, there are not so much hassle going on interrupting the attention from the main issues.

A lot of effort was put into this meeting in a short period of time. Not every country would have been able to put out a meeting of this size within this timeframe. The entire city of Helsinki was holding its breath the day presidents were supposed to have their meeting. The traffic was adjusted and partially stopped. The Finnish police force was making a real effort to put this event together so that everything would go smoothly as planned. The result was a successful, and everything went very well. All the guests were content with the welcoming host.

It might be that, at least if one asks the journalists, this is not the last time summits will be arranged in Finland. Not only the press center was nominated as the happiest in the world, but also surprisingly sweet strawberries and sauna situated in the yard of the press house gained popularity among the satisfied journalists.

I think it can be boldly said that Finland is a trustworthy and efficient collaborator and has shown its competence to function under the pressure. As president Niinistö said – “keep it simple” and things will proceed little by little forward. So far, this quote seems to be working!

Written by Miila Leisiö

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Towards more sustainable business in Russia

Sustainable business in Russia

The blog text is written by Export Maker project coordinator Miila Leisiö


Green business is a hot topic all around the world, and even though Russia might not be the first country that comes to mind when discussing green business, it should not be ignored because it does play an active role in it. On July 5th, we attended a round-table discussion on green business in Russia. The reference point was the energy transition in Germany, also known as Energiewiende. The event took place in St. Petersburg and was organized by the International Business Association (SPIBA). The guest speakers were all experts on the green business field. Speakers of the event were Bernd-Georg Spies (Managing Director, Russell Reynolds Associates), Roman Ishmukhametov (Associate, Baker McKenzie), Irina Antyushina (Senior Sustainable Business & Communications Manager, Unilever in Russia, Ukraine and Belarus), Maxim Titov (ENERPO Executive Director, European University) and Vladimir Lukin (Manager, KPMG: Climate Change Related Risk Management and Low-carbon Development Projects in Russia).

Green or grey Russia?

For green business, there is good news – according to Maxim Titov, Russia is doing much more to increase its green development than is recognized in the international field. Maxim Titov brought up the UN´s sustainable development goals and reckoned that, in fact, sustainable development in Russia is in line with the UN´s goals. Also, Irina Antyushina, mentioned the increasing interest of Russians towards the responsibility of the company and eco-friendliness of the products they are buying. This development can be especially seen in big cities.

Even though Russia is a major user and exporter of oil and gas and Russia has substantial inefficiencies in its energy consumption (especially when it comes to household consumption), over one third of consumed electricity in Russia is produced from nuclear and hydroelectric power plants as well as other renewable energy sources. Geographically, the division of energy sources is such that in the European parts of Russia (including Urals), the energy sources are primarily natural gas and nuclear energy while in Siberian parts and in the Far East, coal and hydropower are the most used energy sources. In Russia, the clean energy technology development is concentrated on the grid interconnection and on the support of the additional generation based on renewables. Additionally, Maxim Titov underlined that there are companies investing in wind and solar power. Thus, there is potential to increase the use of renewables (also other than hydropower) as the source of energy in the future in Russia. However, the development of renewable energy technology is rather slow, because of the lack of investments in the green business.

3 Ds of green business

Briefly about the German energy transition program; the goal of the German government was to decrease greenhouse gas emissions by 55% by 2030 from the level of 1990s and to increase the share of renewables by 50% in electricity consumption. The follow-up goal is to reduce greenhouse gas emissions by 80-95% by 2050 compared to the levels of 1990s and the share of renewables should rise to at least 80%.

The pros of the program introduced by Mr. Spiel were great; Energiewiende resulted in a 37% increase in renewable energy in 2017 and generated 330 000 new jobs. However, nothing comes without a price – according to rough estimates, the energy transition will cost German consumers 520 bn euros. Despite the high price, Germany remains one of the heaviest coal-users in Europe, having 40% of its energy from coal.  The question then arises – is it even useful to compare countries like Germany and Russia? Why would Russian consumers want to invest billions of euros in an economically unstable situation in the energy transition when they have (at least for now) large amounts of cheap black gold?

Bernd-Georg Spies named the three most important building blocks in energy transition; the “triangle of transition” consists of: decentralization (1), decarbonizing (2), and digitalization (3). In short, in the future, the electricity production will be increasingly decentralized, and consumers will be more active and play a bigger role in energy supply – today´s consumer is tomorrow´s “prosumer”. Evidently, the next step will be the shift from fossil fuels to renewable energy sources. Last but not least, digitalization will play a major role in the energy transition as it will help e.g. the transportation of energy and ease the metering.

Thus, what are the most crucial elements for a company when entering energy markets according to Mr. Spiel?

 1. Interest and understanding of digitalization. One must understand digitalization and the benefits it can bring to their business. It is important to keep up with the change.
 2. Collaboration. A professional leader is not enough. It is highly important to include each and every one in the organization to the transition and change.
 3. Risk-taking capacity. The renewable energy business is highly risky, and it must be considered.
 4. Deeper understanding of the consumers In the future, consumers will have a bigger role in the energy field. With the help of new technology, it is possible to understand consumers’ needs better and act towards them.
 5. Excellent understanding of politics and regulations. As the energy business is a highly regulated field of business, careful observation of legislations and norms is necessary to be able to act in the energy business field.

There are many changes made in the Russian legislation towards a more ecological environment. Legislation is trying, little by little, to direct consumers to choose sustainable products. There are both carrots and sticks to encourage producers to act in a more sustainable way. Russia is executing legislative changes towards cleaner transportation; it imposed a zero-tax rate for imported electric cars (although, at the moment this initiative is cancelled, and it is planned to be reimposed). Additionally, education plays a major role in understanding the importance of green products.

All in all, it seems that hope in a greener future is high, and Russia has made some changes in its legislation to support this change. Also, especially the younger generation is interested in sustainable development and is driven to make the change. However, in order to take more active steps for the greener future, Russia is in need of foreign know-how. Here, foreign companies could play a big role by cooperating and sharing knowledge in the Russian field of sustainable business.

Petri Sagulin

Kommentoi 0