Ajankohtaista

Case Linnan Kehitys Oy – ”Yritystemme kansainvälistymiseen keskityttiin huomioiden koko kv-polku ja yksilölliset tarpeet”

Linnan Kehitys

East Consulting ja Linnan Kehitys toimivat yhteistyössä Russia Business Point -hankkeessa runsaan kahden vuoden ajan. Hankkeen tavoitteena oli kehittää olemassa olevasta Hämeenlinnan Venäjä-palvelusta sekä Hämeenlinnan Pietarin edustustosta Hämeenlinnan, Janakkalan, Forssan ja Riihimäen pk-yrityksiä keskitetysti palveleva Venäjä-palvelupiste. Hankkeen kohderyhmänä olivat erityisesti kasvuhakuiset ja -kykyiset pk-yritykset, jotka halusivat etabloitua Venäjän markkinoille sekä liiketoiminnan kasvua hakevat Venäjän markkinoilla jo olleet pk-yritykset.

hlow-kanervisto-anastasia-180x180

Kysyimme Linnan Kehitys Oy:n yrityskehittämisestä ja kansainvälistymisestä vastaavalta Anastasia Kanervistolta projektin tuloksista ja toteutuksesta kanssamme. 

Mitä hyötyä projektista oli ja millaisia konkreettisia tuloksia projekti tuotti?

Hankkeen aikana yritykset saivat monipuolista palvelua, jolla edistettiin yritysten etabloitumista Venäjän markkinoille ja autettiin jo Venäjän markkinoilla olevia yrityksiä esim. etsimään uusia yhteistyökumppaneita ja parantamaan markkinointiaan ja myyntiään Venäjällä.

Hankkeessa 42 yritystä sai apua viennin avaamiseen sekä kv-edellytystensä parantamiseksi. Koska kansainvälistyminen on pitkä prosessi ja iso investointi yrityksille, tulosten konkretisoituminen vaatii aikaa. Hankkeessa järjestettiin esimerkiksi ajankohtaisia valmennuksia yrityksille liittyen liiketoimintakulttuuriin, neuvottelutaitoihin, myyntiin ja markkinointiin sekä sertifiointeihin ja tullaukseen liittyen. Yrityksille tarjottiin yhteistyössä East Consultingin kanssa konkreettisia kv-palveluja Pietarissa. Lisäksi Pietarin edustajan kanssa järjestettiin esim. Venäjä-klinikoita, joissa yritysten kanssa käytiin läpi heidän toimintasuunnitelmansa Venäjälle ja tarjottiin sitä edistäviä palveluja (esim. partnerihakua, markkina- ja markkinointikartoitusta, jakeluketjun kartoittamista ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kontaktointia sekä sertifiointi- ja tullauskäytäntöihin liittyvää selvitystä ja neuvontaa.)

Mitä mieltä olitte projektin toteutuksesta yhdessä East Consultingin kanssa?

Yhteistyö East Consultingin kanssa on sujunut projektin alusta loppuun saakka saumattomasti ja joustavasti. Pietari-edustajamme (Elena) teki työtään suurella paneutumisella ja plussana oli se, että saimme materiaalit valmiiksi suomen kielellä ja hän pystyi kommunikoimaan yritystemme kanssa suomeksi. Yrityksemme ovat kokeneet suurena lisäarvona konseptin, jossa palveluja pystyttiin tarjoamaan nopeasti ja monipuolisesti myös Venäjällä ja heidän kansainvälistymiseen pystyttiin hankkeen aikana keskittymään ottaen huomioon koko kv-polku ja yritysten yksilölliset tarpeet.

Järjestimme hankkeen aikana ison markkinointi- ja verkostoitumistapahtuman Pietarissa ja siinä East Consulting Oy on ollut erittäin suurena apuna paikallisena asiantuntijana ja järjestäjänä.

Venäjä-klinikka Hämeenlinnassa 12.5.

Venäjä-klinikka Hämeenlinnassa 12.5.2016

DSC_0020

Haastattelimme myös hankkeessa vahvasti mukana ollutta projektipäällikköämme Elena Yatsukia ja kysyimme hänen ajatuksiaan tämänkaltaisesta yhteistyömallista ja sen hyödyistä kehitysyhtiölle.

 

 

Mitä mieltä olet tällaisestä mallista, jossa kehitysyhtiö tekee yhteistyötä ostopalveluna yrityksen kanssa, jolla on henkilökunta kohdemarkkinassa? Kuinka paljon hyödyllisempää ja tuloksellisempaa se on esim. kehitysyhtiön näkökulmasta?

Tällaisestä mallista on paljon hyötyä kehitysyhtiölle, sillä silloin sen ei tarvitse perustaa omaa yritystä kohdemaahan ja näin hallita paikoin työlästä yrityksen rekisteröimisprosessia, rekrytoida… henkilökuntaa, tarjota apua kirjanpitoon liittyvissä asioissa ja niin edelleen. Kuvitellaan tilanne: suomalainen yritys lähtee Venäjän markkinoille ensimmäistä kertaa. Ensikertalainen joutuu käyttämään huomattavasti enemmän aikaa kaikkeen, koska markkinalle ominaisista yksityiskohdista ei ole mitään tietoa. Harva tietää, millainen verotusjärjestelmä on, miten hakea sertifikaatit tuotteille ja mistä saada tietoa lakiasioista esim. lomiin ja palkkaan liittyen. Tässä kohtaa yritys käyttää usein ulkopuolisen asiantuntijan apua yrityksen rekisteröinnissä ja pätevän henkilökunnan palkkaamisessa. Kaikki kuitenkin tietävät, että ensimmäiset askeleet uudella markkinalla ovat vaikeimpia ja vaivalloisimpia, ja niihin kuluu eniten aikaa.

Urani aikana olen ollut muutaman kerran mukana perustamassa yritystä aivan alusta asti kansainvälisille markkinoille, ja joka kerta olen kohdannut pieniä yksityiskohtia ja tekijöitä, jotka ovat olleet tuttuja pidempään toimineille yrityksille mutta haastavia alkutaipaleella oleville. Vasta-alkajan rooli on riskialtis.

Siksi en voikaan muuta kuin suositella, että yritykset ryhtyvät kv-liiketoimintaan ja kehittävät olemassaolevaa kv-liiketoimintaa kansainvälisen kauppaan erikoistuneen yrityksen kanssa. Se on tehokkaampaa ja taloudellisempaa sellaisen toimijan kanssa, joka hallitsee valitun markkinan erinomaisesti.

Millaista on ollut työskennellä East Consultingin tiimin kanssa?

East Consultingin ammattimaisen tiimin tuki on ollut aina saatavilla ja yhteistyö on ollut kaikkinensa hedelmällistä. Työskentelytapa on ollut vuorovaikutteista kokemuksia ja tietoa jakaen, ja olen aina saanut tukea ja neuvoa tehtävissäni. Tämän lisäksi esimerkiksi sairastapauksissa minun ei tarvinnut olla huolissaan, sillä tiesin tehtävieni hoituvan joka tapauksessa kollegoideni johdolla.

Elena siirtyy hankkeen päättymisen myötä uusien haasteiden pariin. Koko East Consultingin tiimi haluaakin kiittää Elenaa asiantuntijuudesta ja tuesta ja toivottaa kaikkea parasta uusiin seikkailuihin!

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Case Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä – ”Olisin ollut ihan hukassa, jos tällaista yhteistyökumppania ei olisi ollut”

Artikkeli julkaistu alunperin Keski-Suomen Kauppakamarin blogissa.

Vahvasti Suomessa kasvanut Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä lähti selvittämään laajentumismahdollisuuksia Venäjän markkinoille. Sitä ei kannattanut tehdä itse, vaan sopivaksi kumppaniksi löytyi East Consulting Oy. Prosessi on nyt viittä vaille valmis, ja kartoitus Venäjän markkinoille laajentamisesta on tehty. East Consultingin myyntijohtaja Markus Johansson ja Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylän toimitusjohtaja Tommi Luukkonen kertovat onnistuneen yhteistyön rakentamisesta.

arkkitehtipalvelu jyväskylä venäjä

Mikä oli painavin syy aloittaa yhteistyö?

Markus Johansson: Halusimme auttaa paikallista yritystä Arkkitehtipalvelua, joka on kasvanut viime vuosina menestyksellisesti Suomen markkinoilla, löytämään kansainvälisten markkinoiden liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen.

Tommi Luukkonen: Halusin lähteä selvittämään, mitkä olisivat meidän laajentumismahdollisuudet Venäjälle. Olin seurannut itse markkinoita jonkin verran, mutta aika oli sopiva tehdä laajempi kartoitus.

Mitä hyötyä kumppanuudesta on teille?

Markus: Olemme päässeet näyttämään osaamistamme ja näin auttaneet Arkkitehtipalvelua saamaan oikeaa tietoa kohdemarkkinasta sekä luomaan kansainvälistä kumppaniverkostoa. Kumppanuuden myötä meillä oli mahdollisuus myös syventää tietämystämme toimialasta ja siihen liittyvistä haasteista. 

Tommi: Itse ei kannata syöksyä tuntemattomaan, vaan siihen tarpeeseen saatiin East Consultingin apu. East Consulting teki kartoituksen potentiaalisista yhteistyökumppaneista, ja näiden pohjalta valikoitui 5-7 kandidaattia. Prosessi sujui todella tehokkaasti ja hyvin. Olin todella tyytyväinen siihen, että kohde oli briiffattu ja tapaamisille oli tehty suunnitelma etukäteen.

Mitä olette oppineet yhteistyön myötä?

Markus: Saimme taas onnistuneesti projektin maaliin. Jokaisessa yhteistyössä tulee oppeja ja koppeja niin kuin tässäkin. Hyvin suunniteltu ja aikataulutettu kokonaisuus antaa työskentelyvapauden molemmille osapuolille.

Tommi: Ainakin sen, että markkinan tuntevan konsultin apu on enemmän kuin tarpeen. Kaikkea ei kannata yrittää tehdä itse. Tällaisissa projekteissa hyvien yhteistyökumppaneiden hakeminen on tärkeää.

Missä kumppani on parhaimmillaan?

Markus: Yhteisen sävelen löytyminen ja samaan suuntaan katsominen alusta lähtien on tärkeää, eikä näiden suhteen ole ollut mitään ongelmia Arkkitehtipalvelun kanssa. Avoin ja keskusteleva ilmapiiri mahdollistaa asioiden läpikäymisen tehokkaasti ja tuloksellisesti. Molemmin puolinen luottamus helpottaa ja nopeuttaa arkipäivästä työtä.

Tommi: Olisin ollut ihan hukassa, jos tällaista yhteistyökumppania ei olisi ollut. Tässä tapauksessa East Consulting oli parhaimmillaan vientimarkkinan avausponnisteluissa.

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Henri Karhusta East Consulting Ruotsin markkinoiden asiantuntija

Henkka henkilökuva ilman taustaa, cropattuHenri Karhu toimii East Consultingin tiimin virallisena Ruotsin markkinoiden asiantuntijana. Henri on asunut Ruotsissa 23 vuotta ja valmistunut siellä koneinsinööriksi kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta. Hän on työskennellyt vientikaupan parissa useamman vuoden ajan ja toiminut erityisesti viennin tuotteiden tuotepäällikkönä yli 60 eri maahan. Henrillä on vahvaa osaamista mm. teknillisistä ratkaisuista, markkinoiden kartoittamisesta, start-upeista ja edustustehtävistä.

Tervetuloa Henri!

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Case Trainero – ”Tähän ammattitaitoon luottaa mielellään”

Trainero.com on Suomen käytetyin personal training -ohjelmisto. Sen ovat valinneet käyttöönsä suurimpiin kuuluvat kuntoklubiketjut, yksittäiset kuntosalit sekä lukuisat personal trainer-ammatinharjoittajat. Trainero.com on kokonaisvaltainen ja strateginen palvelu liikunnan alan yrityksen tarpeisiin – niin pienille kuin suurillekin toimijoille. Tultuaan markkinajohtajaksi Suomessa, Trainero.com on tasaisesti kasvattanut käyttäjäkuntaansa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja trendi jatkuu edelleen. Yrityksen tavoitteena on olla markkinoiden paras ja joustavin ratkaisu kuntosalien ja personal trainereiden liiketoiminnan tehostamisessa.

HAASTE

Oltuaan Suomen markkinoiden markkinajohtaja jo tovin, halusi Trainero selvittää mahdollisuutensa kansainvälisillä markkinoilla. Yritys lähti suorittamaan markkinakontaktointia Venäjällä Suomalais-Venäläisen kauppakamarin kautta. Sieltä yritys sai hyvän suosituksen East Consultingiin Venäjän markkinoilla vaadittavan sujuvan kielitaidon turvaamiseksi.

RATKAISU

Aloitettuaan keskustelut East Consultingin kanssa, asetettiin pilottiprojektin tavoitteeksi Venäjän markkinoiden tunnustelu siten, että projektia oli mahdollista kasvattaa matkan varrella. Yritykselle etsittiin paikallinen kumppani, joka oli kiinnostunut ottamaan ohjelmiston käyttöönsä.

TULOKSET

Kansainvälisten markkinoiden tunnustelu päättyi lopulta siihen, että Trainerolle löydettiin Venäjältä kumppani koko markkinan lisensoimiseksi.

Traineron kehitysjohtaja Johanna Stellberg oli oikein tyytyväinen  projektin tuloksiin: ”Alkukäsitys kuullun mukaan konsulttiyrityksistä oli se, että ne eivät ole hyviä ja mitään ei tapahdu. Tässä olimme todella tyytyväisiä kaikkeen. Pysyimme ajantasalla projektin edetessä, ja tietoa tai apua pyydettäessä saimme vastauksia todella nopeasti. Työnjäljestä ja tarkasta raportista näki selkeästi, mitä kaikkea rahan eteen oli tehty. Hyödynnämme varmasti East Consultingin palveluita myös muilla markkinoilla, sillä tähän ammattitaitoon luottaa mielellään.”

Petri Sagulin

Kommentoi 0

East Consultingista Innovation House Finlandin strateginen kumppani

East Consulting Oy aloittaa yhteistyön Innovation House Finlandin kanssa ja samalla EC:stä tulee IHF:n strateginen kumppani. Innovation House Finland on coworking-paikka, yhteisö ja 200-paikkainen innovaatiokeskus Espoon Otaniemessä. Innovation House Finland yhdistää startuppeja ja korporaatioita, hyvinvointia, työkykyä ja työskentelykulttuuria.

DSC_0850Yhteistyön myötä East Consultingin toimistotilat Aleksanterin teatterin tiloista siirtyvät Innovation House Finlandin upeisiin tiloihin Otaniemeen. East Consultingin myyntijohtaja Markus Johansson kommentoi yhteistyötä: ”Olemme todella iloisia kun pääsimme osaksi Innovation House Finlandin yhteisöä. Olemme mukana luomassa tulevaisuuden toimistokulttuuria, jossa kansainvälistyminen on vahvana elementtinä mukana. Tervetuloa käymään!

Innovation House Finland toivottaa East Consultingin lämpimästi tervetulleeksi osaksi yhteisöämme. Uskomme, että East Consulting on mahtava kumppani kansainvälisestä kasvusta haaveileville kasvuyhtiöillemme. Valitsimme East Consultingin myös palvelumuotoilukumppaniksi omalla kansainvälisellä kasvun polullamme.”, totesi IHF:n perustaja ja toimitusjohtaja Petra Erätuli-Kola. ”Uskomme siihen että Onnellinen yrittäjä on tuottavampi ja ympäristöllä sekä upeiden kumppaniemme avulla tähtäämme siihen päivittäin.”.

Lisätietoja Innovation House Finlandista osoitteesta www.ihf.fi tai ottamalla yhteyttä suoraan Petraan p. 0400415946 tai info@ihf.fi.

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Xiaohua Zhu East Consultingin Kiinan projektipäälliköksi

Hua henkilökuva ilman taustaaEast Consultingin laaja markkinaosaaminen kasvaa entisestään, kun Xiahoua Zhu liittyy mukaan tiimiin ja ottaa vastuulleen Kiinan projektit.
Hua viimeistelee maisteritutkintoaan Jyväskylän yliopistosta, pääaineenaan kansainvälinen liiketoiminta ja yrittäjyys. Hän on työskennellyt Nokia Kiinan ja Jabil Guangzhoun ostossa ja projektijohtajana yli kuuden vuoden ajan ennen Suomeen muuttamistaan. Suomessa hän on työskennellyt teollisuusyrityksessä ja vastannut markkinoinnista Kiinan liiketoiminnan kehittämiseksi. Hua puhuu sujuvaa englantia, kiinaa ja suomea. Hänen vahvimpia osaamisalueitaan ovat hankinnat ja hankintojen johtaminen, digitaalinen markkinointi, Kiinan manneralueen markkinaentryt, lokalisointi sekä liiketoiminnan kehittäminen. Mukanaan Hua tuo laajan kontaktiverkoston Kiinan suurimpiin kaupunkeihin.

East Consulting toivottaa Huan lämpimästi tervetulleeksi!

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Kansainvälisen kaupan aamiaistilaisuus Helsingissä!

Aika: perjantai 6.10.2017 klo 8.30–11.00
Paikka: Mannerheimintie 16 A, 00100 Helsinki, Applexin toimisto

Tervetuloa kansainvälisen kaupan aamiaistilaisuuteen!

Tilaisuudessa käydään läpi kansainvälisen kaupan sopimusasioita ja sitä, miten kansainvälisessä kaupassa voidaan suojautua sopimusriskeiltä oikeanlaisilla sopimusehdoilla. Käsiteltävänä ovat mm. kansainvälisen kaupan toimitusehdot, vastuunrajoitukset, sovellettava laki ja oikeuspaikka.

Lisäksi tilaisuudessa käsitellään kansainvälisen kaupan mahdollisuuksia ja haasteita sekä sitä, millaisilla toimenpiteillä yrityksen kansainvälistyminen voidaan aloittaa.

Asiantuntijoina toimivat Petri Nevalainen Asianajotoimisto Applex Oy:stä ja Jonne Pöyhtäri East Consulting Oy:stä.

Aamiaistilaisuus on maksuton ja suunnattu kaikille, jotka ovat tekemisissä kansainväliseen kauppaan liittyvien kysymysten kanssa.


OHJELMA:

klo 8.30 – 9.00 Kahvitarjoilu ja verkostoitumista
klo 9.00 – 9.15 Tilaisuuden avaus, asianajaja, KTM Petri Nevalainen ja toimitusjohtaja, DI Jonne Pöyhtäri
klo 9.15 – 10.15 Kansainvälisen kaupan sopimukset, asianajaja, KTM Petri Nevalainen

 • Sopimusten syntyminen ja sopimusten ehdot: miten laadin hyvän sopimuksen ja vältän sopimusten pahimmat sudenkuopat
 • Virhe- ja viivästystilanteet ja niiden seuraamukset
 • Oikeuspaikka ja sovellettava laki kansainvälisissä kauppasopimuksissa Euroopassa, Aasiassa ja USA:ssa
 • Vastuunrajoitusehdot – välittömien ja välillisten vahinkojen ero ja vastuun rajoittaminen
 • Yleisten sopimusehtojen käyttäminen ja ehtojen liittäminen sopimuksiin
 • Tehokas liikeriitojen ratkaisu: käräjäoikeus vai välimiesmenettely sekä tuomioiden kansainvälinen täytäntöönpano

klo 10.15 – 11.00 Kuinka taklata kansainvälistymisen haasteet jo kotimaassa, toimitusjohtaja, DI Jonne Pöyhtäri

 • Kuinka valita oikea kohdemarkkina?
 • Miten löytää oikeat kumppanit kohdemaasta?
 • Onko kansainvälistyminen niin kallista kuin miltä se kuulostaa?
 • Liiketoimintamahdollisuuksia eri maissa esimerkkeinä Pohjoismaat, Venäjä ja Iran

SITOVAT ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 3.10.2017. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian TÄSTÄ.

Alkuperäinen Applexin laatima kutsu luettavissa täältä.

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Hyvää juhannusta ja rentouttavaa kesää!

Juhannus kärkkyy jo nurkan takana, joten onkin aika kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme vuoden ensimmäisestä puolikkaasta! Olemme normaalisti tavoitettavissa vielä ensi viikon (vko 26) ajan, heinäkuussa meidät tavoittaa kiireellisissä tapauksissa puhelimitse.

Haluamme toivottaa kaikille oikein mukavaa juhannusta ja rentouttavaa kesää!

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Uusi palvelu yrityskehittäjäorganisaatioiden ja pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseksi

kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseksi

Palvellaksemme paremmin sekä kehittämisorganisaatioita että pk-yrityksiä näiden kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseksi, loimme täysin uuden palvelukokonaisuuden. PK-yritysten vientiklinikassa kehitämme yritysten ja yrityskehittäjäorganisaatioiden kansainvälistymisvalmiuksia ja liiketoimintaa ajankohtaisen ja asiantuntevan tiedon avulla. Klinikan ohjelma koostuu yritysryhmälle tarjottavasta yhteisestä aamupäivän sparrausosiosta sekä yrityskohtaisista tapaamisista iltapäivän aikana.

Lue lisää tästä!

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Haemme liiketoimintajohtajaa/asiakasratkaisupäällikköä PK-seudulle

Haemme liiketoimintajohtajaa

East Consulting on yritysten kansainvälistymiskumppani. Autamme yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa uusille kansainvälisille markkinoille ja kehittämään liiketoimintaansa kansainvälisesti. Olemme saaneet olla auttamassa yrityksiä jo 12 eri maahan, kohdealueiden lukumäärän kasvaessa jatkuvasti. Yrityksenä kasvamme kohti visiotamme: olla Suomen suurin ja tunnetuin yritysten kansainvälistymiskumppani vuonna 2020. Tiimiä vahvistaaksemme haemme nyt innokasta ja kokenutta:

Liiketoimintajohtajaa/asiakasratkaisupäällikköä PK-seudulle

Vastaat kokonaisvaltaisesti asiakashankinnasta ja asiakassuhteiden kehittämisestä pääkaupunkiseudulla. Olet luonteeltasi ratkaisumyyjä, joka pystyy hahmottamaan asiakkaan kokonaistarpeen ja luomaan siihen sopivan palvelupaketin. Saat aikaan tuloksia. Vastuullesi kuuluvat yrityskohtaisten kansainvälistymisprojektien tarjoukset, sopimukset ja asiakkaan projektin käynnistäminen yhdessä muiden tiimiläisten kanssa.

Olet jo valmiiksi hyvin verkostoitunut pääkaupunkiseudun yrityspäättäjien kanssa ja sinulla on halu kasvattaa verkostoasi niin kotimaassa kuin ulkomailla. Rooliasi tukee, jos sinulla on kokemusta palvelumyynnistä ja yrityskehittämisestä. Etuna näemme, jos olet toiminut kansainvälisissä yhteyksissä ja sinulla on olemassa yritys/asiantuntijaverkostoja ulkomailla, esimerkiksi Ruotsissa.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtävän asiakkaiden kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen parissa, mahdollisuuden kasvattaa osaamistasi, osaavan ja monikulttuurisen työtiimin sekä modernit työvälineet. Annamme sinulle hyvän perehdytyksen ja tämän jälkeen jatkuvan taustatuen myyntityöllesi. Saat kilpailukykyisen palkkauksen ja hyvin tehdyn työn tuloksena mahdollisuuden osakkuuteen.

Odotamme sinulta

 • näyttöjä asiakashankinnasta sekä ratkaisumyynnistä yritysasiakkaille
 • kokemusta palveluliiketoiminnasta
 • kykyä johtaa asiakkuuksia pitkäjänteisesti ja luoda pitkäkestoisia asiakassuhteita
 • erinomaisia yhteistyö- ja vaikuttamistaitoja sekä sujuvia viestintätaitoja
 • korkeakoulututkintoa ja vahvoja näyttöjä työelämästä
 • sujuvaa englannin kielen taitoa, muu kielitaito plussaa

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Jonne Pöyhtäri, puh. +358 40 4123 945. Mikäli kiinnostuit tehtävästä, lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen jonne.poyhtari@eastconsulting.fi.

Petri Sagulin

Kommentoi 0